POLANKASTAR

Letošního školního kola pěvecké soutěže POLANKASTAR, které se konalo v úterý 26. března, se zúčastnil rekordní počet mladých zpěváků. První stupeň rozezpíval soutěž lidovými písničkami a následovaly písničky ve stylu karaoke. Celkem 17 soutěžících předvedlo svá krásná pěvecká vystoupení a u poroty si vyzpívali  tato ocenění. V kategorii zpěvu lidové písničky v 1.  – 2. třídě zvláštní ocenění získala Monika Lišková z 1.A, 3. místo Marianna Jančárová z 1.A, 2. místo Adriana Bogarová z 1.B a 1. místo si vyzpívala Beáta Machačová z 2. třídy. ...číst dál about POLANKASTAR

Štítky: 

Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C

Okresní kolo Biologické olympiády starších žáků (osmých a devátých ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) se konalo v úterý 19. března na Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Naše tři šikovné bioložky nám udělaly velkou radost - v silné konkurenci celkového počtu 36 účastníků obsadila Terezka Vaňharová z 9.A výborné 11. místo a na stupních vítězů nám to "cinklo" hned dvakrát. Magda Psotová z 8.B vybojovala úžasné 3. místo a 2. nejlepším biologem okresu se stala Terezka Mikulíková z 8.A. Obě pak postupují do krajského kola, kde 9. ...číst dál about Okresní kolo Biologické olympiády kategorie C

Filmové představení - JEDEN ŽIVOT

V pátek 15. března se naši deváťaci, spolecně s osmáky, vydali do kina Vatra podívat na životopisný film o Nicholasi Wintonovi s názvem Jeden život. Winton se zde ohlíží do minulosti, kdy pomáhal v okupovaném Československu židovským dětem uprchnout před začátkem druhé světové války. Celý příběh je velmi hezky a citlivě zpracovaný. Zachytil opravdovou lidskost a dobrosrdečnost. Opět to jsou doplňující informace k historickým tématům, které právě žáci probírají ve výuce. ...číst dál about Filmové představení - JEDEN ŽIVOT

Požární ochrana očima dětí

Letos probíhá jubilejní 50. ročník celostátní soutěže pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterou známe pod názvem "Požární ochrana očima dětí". Tentokrát se na naší škole zapojily do soutěže celkem 4 třídní kolektivy a to 1.A, 1.B, 2. a 3. třída a žáci navštěvjící školní družinu a klub.V základním kole se v kategorii 1. a 2. třída umístila na 1.místě Magdaléna Filáková z 1.B, na 2.místě Šimon Kolínek ze 2.třídy a 3.místo obsadila Markéta Kovářová z 1.B. ...číst dál about Požární ochrana očima dětí

Štítky: 

Návštěva předškoláků v 1. A a 1. B

V pondělí 18. 3. 2024 jsme přivítali milou návštěvu. Za našimi prvňáčky přišli předškoláci z mateřské školy z Valašské Polanky a Lužné. Podívali se, jak to vlastně v 1. třídě vypadá a co všechno se tam děje. Společně jsme si zazpívali písničku, zacvičili, předškoláci hledali své jméno napsané na tabuli a taky si zkusili na tabuli psát. Prvňáčci předvedli, jak umí číst ze slabikáře a kousek pohádky O veliké řepě, kterou předškoláci dovyprávěli. ...číst dál about Návštěva předškoláků v 1. A a 1. B

Štítky: 

Buďme kamarádi

Ve čtvrtek 14. března 2024 měly děti prvních ročníků připravený program na téma Buďme kamarádi. Pod vedením zkušené lektorky si děti zazpívaly, zahrály scénky nebo vyzkoušely různé varianty, jak se hezky chovat ke kamarádům. S pomocí plyšové opice Julče se naučily, jak vytáhnout kamaráda z průšvihu nebo jak se ho zastat, když se mu děje něco nespravedlivého. Dětem se program velmi líbil. ...číst dál about Buďme kamarádi

Štítky: 

Recitační soutěž 1. stupně 2024

Ve středu 13. března 2024 se uskutečnilo školní kolo v recitaci, kterého se zúčastnilo 27 vybraných žáků první až páté třídy. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Nultou kategorii tvořili žáci první třídy. V první kategorii spolu soutěžili druháci a třeťáci. Poslední kategorie byla zastoupena dětmi ze čtvrté a páté třídy. Soutěž hodnotily paní třídní učitelky první třídy A., B., druhé, třetí a páté třídy. ...číst dál about Recitační soutěž 1. stupně 2024

Štítky: 

Ukončili jsme kurz bruslení

V pondělí 11. 3. 2024 jsme úspěšně ukončili kurz bruslení. Prvňáci i páťáci za 10 lekcí udělali velké pokroky a každou lekci si užívali. Šikovní instruktoři je formou hry zdokonalovali v technice bruslení. Na poslední lekci děti dostaly diplom a přišel je pozdravit maskot Kapkáček, na kterého se všichni moc těšili. Děkujeme za kurz bruslení, byl parádní.  ...číst dál about Ukončili jsme kurz bruslení

Štítky: 

Exkurze do místní hasičské zbrojnice 1. stupně

 Ve čtvrtek 7. března se naši žáci z prvního stupně vydali na návštěvu k místním dobrovolným hasičům. Pan Daniel Šťastný si pro žáky připravil poutavý výklad o práci dobrovolných  hasičů, prohlédli jsme si hasičská auta, dýchací přístroje, vyzkoušeli jsme si přilby a stanovili rekord v počtu nacpaných žáků do hasičského auta. Návštěvu hasičské zbrojnice jsme si náramně užili a na závěr nás čekala sladká odměna.  ...číst dál about Exkurze do místní hasičské zbrojnice 1. stupně

Štítky: 

Zápis do prvního ročníku na školní rok 2024-2025

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 se bude konat v pavilonu 1. stupně naší základní školy ve dnech 8. - 10. dubna 2023 (pondělí až středa) vždy od 12:00 do 16:00 hodin.

K zápisu je nutné přinést následující dokumentaci - tu najdete v přílohách tohoto článku (pokud nemáte možnost si dokumenty vytisknout, stavte se za námi do kanceláře, rádi Vám je připravíme). ...číst dál about Zápis do prvního ročníku na školní rok 2024-2025

Stránky