Organizace školního roku 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Zahájení školního roku 2021/2022: 1. září 2021 – středa
Konec I. pololetí: 31. ledna 2022 – pondělí
Konec II. pololetí: 30. června 2022 - čtvrtek

Prázdniny, státní svátky a volné dny:
Den české státnosti:
Den vzniku samostatného státu:

28. 9. 2021 - úterý
28. 10. 2021 - čtvrtek

Podzimní prázdniny:
Den boje za svobodu a demokracii:

27. a 29. 10. 2021 – středa a pátek
17. 11. 2021 - středa

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - čtvrtek – 2. 1. 2022 - neděle

nástup v pondělí 3. 1. 2022

Pololetní prázdniny: 4. 2. 2021 - pátek
Jarní prázdniny: 7. 2. 2022 – 13. 2. 2022
Velikonoční prázdniny:
+ Velký pátek, Velikonoční pondělí:

14. 4. 2022 - čtvrtek
+ 15. 4. 2022 - pátek + 18. 4. 2022 - pondělí

Svátek práce, Den vítězství: 1. 5. a 8. 5. 2022 - neděle
Hlavní prázdniny: 1. 7. 2022 – pátek – 31. 8. 2022 - středa
Školní rok 2022/2023 začne: 1. 9. 2022 - čtvrtek

Zápis do 1. třídy 5. a 6. 4. 2022 (úterý, středa)

Zasedání pedagogické rady

25. 11. 2021 (čtvrtek)
20. 1. 2022 (čtvrtek)
7. 4. 2022 (čtvrtek)
16. 6. 2022 (čtvrtek)

Zasedání MS a PK 3x ročně – začátek školního roku, pololetí, konec školního roku,

další termín dle aktuální potřeby

Třídní schůzky 25. 11. 2021 – čtvrtek
7. 4. 2022 - čtvrtek

Konzultační dny 6. 1. 2022 - čtvrtek – tripartitní (rodič-učitel-žák)
26. 5. 2022 - čtvrtek – tripartitní (rodič-učitel-žák)

Konzultační hodiny výchovné
poradkyně

čtvrtek 13:30 – 15:00,
schůzky v jiný termín po předchozí domluvě