Pomerančový den

Ve Valašské Polance a okolních obcích proběhla dne 16.9. 2013 celonárodní sbírka pod názvem Pomerančový den. Jedná se o již tradiční osvětovou akci, jejímž cílem je informovat veřejnost o Alzheimerově chorobě a o dostupné péči pro lidi trpící demencí. Sbírku pořádala Česká alzheimerovská společnost a jako pomocníci se jí zúčastnili také vybraní deváťáci z naší školy, za což jim patří poděkování. Petr Filgas

Štítky: