Akce školy

Jablíčkový den v prvním a druhém ročníku.

Jablíčkový den v 1.A

Ve středu 27. září 2023 se žáci prvního a druhého ročníku zapojili do projektu Jablíčkový den, který již tradičně probíhá vždy na konci září. Jablíčka nás doprovázela po celé dopoledne. Užívali jsme si jejich tvary, vůně, barvy i chutě. Modelovali jsme je, kreslili, obtiskovali, počítali, doplňovali „Jablíčkovou abecedu“ psacími tvary písmen, zpívali o nich písničky a tančili mazurku: Měla babka, čtyři jabka“. ...číst dál about Jablíčkový den v prvním a druhém ročníku.

Štítky: 

Prázdninová družina a příměstské tábory

Ve škole to žije i o prázdninách. V prvním červencovém týdnu díky našim vychovatelům fungovala prázdninová družina. V týdnu poté jsme s pomocí MAS Hornolidečska a místních šikovných lektorek zorganizovali dva souběžné tábory pro děti z prvního stupně. Věříme, že si děti obě akce užily. ...číst dál about Prázdninová družina a příměstské tábory

Štítky: 

Loučení páťáků s 1. stupněm - výšlap do Prlova

  Dnes ráno jsme vyrazili na turistiku do Prlova. Byla to vlastně naše poslední akce na prvním stupni. Vyrazili jsme za polojasného počasí, což nám vlastně velmi vyhovovalo, aspoň se nám dobře šlapalo do kopců. Naše první větší zastávka byla v lanovém centru, kde jsme si odpočinuli, nasvačili se a nabrali sil do dalšího pochodu. Další zastávkou byla kaplička svatého Huberta a krátký odpočinek u Žáků, kde jsme si mohli prohlédnou " létající myš " neboli netopýra. ...číst dál about Loučení páťáků s 1. stupněm - výšlap do Prlova

Štítky: 

Prázdninová družina a příměstský tábor

Na první týden prázdnin jsme pro Vaše děti připravili tradiční prázdninovou družinu. Bude probíhat ve dnech 3. ,4. a 7. července v čase od 7:30 do 15:30. Na starost ji budou mít naši tři vychovatelé školní družiny a školního klubu - Daniela Kropidlowská, Jaroslav Hajda a Zdenka Polanská. Během prázdninové družiny budou mít děti zajištěn oběd ve školní jídelně, také pitný režim pro ně připravíme, svačiny si přinesou z domova. ...číst dál about Prázdninová družina a příměstský tábor

Štítky: 

Pasování prvňáků na čtenáře 2023.

Ve čtvrtek 15. června se děti z první třídy zúčastnily slavnostního „Pasování na čtenáře“, které pro ně připravila paní knihovnice Eva Kolínková v obecní knihovně ve Valašské Polance. Slavnosti byli také přítomni pan místostarosta Martin Šeliga, ředitel školy Mgr. Petr Filgas a paní kronikářka Jaroslava Mikušková.  Děti si pro tuto příležitost připravily četbu dvou pohádek a dvou básniček ze školního slabikáře. Opravdu všem se čtení vydařilo a dokázali tak, že „být pasován na čtenáře“ je pro ně náležitá pocta za jejich celoroční úsilí a práci. ...číst dál about Pasování prvňáků na čtenáře 2023.

Štítky: 

Školní výlet 6.A a 6.B

V úterý ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Valašské Polance a vydali jsme se na dvoudenní výlet do Velkých Karlovic. Ve Vsetíně jsme přesedli z vlaku do autobusu, který jel (překvapivě) do Velkých Karlovic. První, co jsme udělali, bylo to, že jsme šli do shopu a tam jsme nakoupili sladkostí a jiných dobrot, co to jen šlo :-). Poté jsme se vydali na desetikilometrovou túru, což nebyla jen taková legrace. ...číst dál about Školní výlet 6.A a 6.B

Štítky: 

Naše Valašsko - projekt 4. a 5. třídy

  V rámci vlastivědného projektu "Naše Valašsko" navštívili žáci čtvrté a páté třídy knihovnu ve Valašské Polance. Paní knihovnice Kolínková dětem valašským nářečím přiblížila zábavnou formou dějiny Valašska, historii, osobnosti a tradice. Děti si společně zazpívaly valašské písničky a zatančily valašské tance.

 

Napsala Naděžda Hajdová ...číst dál about Naše Valašsko - projekt 4. a 5. třídy

Návštěva předškoláků v 1. třídě

V pondělí 12. června navštívily první třídu děti z mateřské školky ve Valašské Polance, které se v příštím školním roce stanou žáky naší školy. Společně jsme si povídali o tom, co se ve škole naučí. Mohly si prohlédnout učebnice, písanky i ostatní sešity a pomůcky. Dozvěděly se, jak si mají připravit školní aktovku a pouzdro. Na závěr si všichni vybarvili aktovku na zvláštním pracovním listě, a kdo chtěl, mohl si kolem ní dokreslit další školní pomůcky a potřeby. Bylo vidět, že se do školy těší. ...číst dál about Návštěva předškoláků v 1. třídě

Štítky: 

Pasování na Valášky

Krásné valašské písničky a tance se přenášejí z pokolení na pokolení, táhnou se valašskou krajinou a stále oživují naše zvyky a tradice. I ve škole se s nimi děti v průběhu školního roku seznamovaly prostřednictvím hodin českého jazyka, prvouky, hudební a výtvarné výchovy a vše pak propojily v jeden celek. ...číst dál about Pasování na Valášky

Štítky: 

Školní výlet 1. a 2. třídy 2023

V pátek 9. června se první a druhá třída vydaly na společný výlet do zámku Milotice. Děvčata se těšila na krásné šaty, které si při prohlídce obléknou a většina kluků zase na meče, které vyzkoušejí v souboji. A opravdu tomu tak bylo. V zámku nás uvítala paní kněžna, která nás celým zámkem provedla a poutavě nám povyprávěla o lidech, kteří na zámku žili. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí i o dětech, které zde vyrůstaly, o jejich každodenním životě, zálibách i hrách. ...číst dál about Školní výlet 1. a 2. třídy 2023

Štítky: 

Stránky