Rozvrhy a zvonění

V přílohách tohoto článku naleznete rozvrhy hodin všech tříd během běžného provozu školy. Dále zde naleznete rozvrhy videokonferencí, které platí pro třídy při distančním vzdělávání (pokud se třída ocitne kvůli karanténě na distanční výuce, řídí se rozvrhem videokonferencí).