Exkurze Parkitect

Letos poprvé zamířili žáci 9. tříd ve dnech 18. a 25. října na exkurzi do firmy Parkitect s.r.o.ve Valašské Polance, která se zaměřuje na výrobu pumptrackových drah pro kolečkové sporty. V zahradní restauraci Bike, která je součástí areálu firmy, čekali její zástupci. Pan Zdeněk Vychopeň, technik výroby, si připravil velmi zajímavou prezentaci, která žákům přiblížila historii areálu, popis organizace a struktury firmy se zaměřením na profese a ukázky expozicí drah ve světě.  Poté následovala exkurze a prohlídka firmy.  Za provozu si žáci mohli prohlédnout výrobu a realizaci různých typů a částí pumptrackových drah. Tato exkurze, která byla zorganizovaná jako součást předmětu svět práce – volba povolání, byla pro naše žáky dalším přínosem a zkušeností při jejich rozhodování, kam po devítce dál. Třeba některý z našich devéťáků časem zavítá do firmy na brigádu, nebo se v budoucnu stane jejím zaměstnancem.

Děkujeme majitelům firmy za umožnění exkurze a všem zaměstnancům, kteří se podíleli na její organizaci a přípravě.  Věříme a určitě oceníme, jestli se exkurze bude někdy opakovat pro další žáky naší základní školy.

Štítky: 
Galerie: