Screeningové testování 8. a 15. listopadu

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. listopadu 2021 proběhne na naší škole ve dnech 8. a 15. listopadu screeningové testování žáků na onemocnění Covid-19. Testování bude probíhat stejně jako na začátku školního roku.

Nejdůležitější informace ve stručnosti:

  • testujeme se v pondělí 1. vyučovací hodinu samotesty Sejoy (děti vše již znají a zajisté samotestování v pohodě zvládnou, těm nejmenším pomohou jejich třídní učitelky)
  • až do výsledku testu mají všichni nasazenou ochranu dýchacích cest
  • žáci, kteří v pondělí nebudou přítomni, se otestují v první den svého návratu do školy
  • v případě pozitivního výsledku kontaktujeme zákonné zástupce, aby si dítě vyzvedli ze školy (jejich lékař je pak objedná na konfirmační test PCR, jehož výsledek zákonný zástupce bezodkladně oznámí do školy)
  • další postup pak koordinuje Krajská hygienická stanice Zlín
  • žáci si mohou k testování přinést vlastní test, otestují se jím ale ve škole (ne předem doma)

Děkujeme za pochopení.