Vycházka ke Dni stromů v 1. a 2. třídě

Ve středu 20. října si žáci první a druhé třídy připomenuli význam a důležitost stromů pro náš život vycházkou do okolí školy. Během vycházky děti podle tvaru listů, tvaru koruny, kmene a dalších znaků určovaly názvy stromů. Také jsme si všímali pestré podzimní přírody a jejich plodů.  K naší příjemné náladě přispělo i teplé slunečné počasí. Všichni jsme si uvědomili, že bez stromů by naše krajina ztratila své kouzlo a také spousta živočichů by přišla o svůj domov či úkryt.

Třídní učitelky 1. a 2. třídy Eva Matušová a Vlasta Ibříšková.