Charakteristika předmětu

Ruskému jazyku se žáci začínají učit na druhém stupni od 7. třídy a má časovou dotaci dvě hodiny týdně pro tříletý školní plán /7.8.9.ročník/ a tří hodiny týdně pro dvouletý školní plán / 8.9.ročník/.  Výuka začíná seznámením s reáliemi Ruska a rusky mluvících zemí, ruskou abecedou. Zvykají si na ruskou výslovnost,základní slovní zásobu , kterou pak v dalších ročních rozvíjejí, prostřednictvím rozhovorů se učí reagovat na různé jednoduché pokyny a každodenní situace. Žáci postupně dokáží sestavit písemní krátké texty a vytvořit jednoduchou odpověď na otázku, vyhledávají v textu jednoduché informace. Společně spolupracují ve skupinkách na menších projektech.