Pasování prvňáků na čtenáře 2023.

Ve čtvrtek 15. června se děti z první třídy zúčastnily slavnostního „Pasování na čtenáře“, které pro ně připravila paní knihovnice Eva Kolínková v obecní knihovně ve Valašské Polance. Slavnosti byli také přítomni pan místostarosta Martin Šeliga, ředitel školy Mgr. Petr Filgas a paní kronikářka Jaroslava Mikušková.  Děti si pro tuto příležitost připravily četbu dvou pohádek a dvou básniček ze školního slabikáře. Opravdu všem se čtení vydařilo a dokázali tak, že „být pasován na čtenáře“ je pro ně náležitá pocta za jejich celoroční úsilí a práci. Děti také složily slib, který je zavazuje ke správnému a ohleduplnému chování ke knihám. Na závěr paní knihovnice všem dětem rozdala dárkové tašky s knihou, pamětním listem, průkazkou do knihovny a cukrovím. Celé setkání probíhalo v milé a příjemné atmosféře a já všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli, děkuji a těším se na její pokračování v příštím školním roce. Třídní učitelka 1. třídy Vlasta Ibříšková.

Štítky: 
Galerie: