Příměstský tábor startuje v pondělí 8. července od 7:30 v areálu tanečního kola

V týdnu od 8. do 12 července jsme ve spolupráci s MAS Hornolidečska připravili příměstský komunitní tábor. Na přihlášené děti se těší naše skvělé lektorky Vendula Šafaříková a Gabriela Kozubíková, které si pro ně již chystají spoustu zábavných aktivit. Stravování bude zajištěno ve školní jídelně - v ceně stravného se nám nakonec podařilo zajistit nejen oběd, ale také dopolední a odpolední svačinu. Samotný tábor ale bude probíhat v areálu tanečního kola na fotbalovém hřišti, ne v budově školy! Prosíme všechny rodiče přihlášených dětí, aby si před táborem prostudovali a vyplnili potřebnou dokumentaci (příchody a odchody dětí, potřebné vybavení na tábor, dokumenty z MASky). V den zahájení tábora je nutné s sebou přinést podepsanou smlouvu o zapojení do projektu (1kopie je Vaše, 1 pro MAS), monitorovací list podpořené osoby (v případě účasti 1 dítěte vyplní libovolný rodič, v případě účasti sourozenců vyplňte, prosím, dva monitorovací listy - oba rodiče) a prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti dítěte. První den také sdělte lektorkám, kdy a jakým způsobem bude Vaše dítě z tábora odcházet (samo, v doprovodu, čas odjezdu autobusu atd.), děvčata Vám zase předají svá telefonní čísla pro zjednodušení komunikace. Poslední den pak prosíme o odevzdání zpětné vazby

Věříme, že si Vaše děti užijí společně strávený čas a zažijí spoustu zábavy a dobrodružství. Na všechny se srdečně těšíme. 

Štítky: