Koncert vojenské hudby

Ve středu 7. 2. 2024 jsme se s žáky 1. - 3. třídy zúčastnili koncertu Vojenské hudby Olomouc. Koncert se konal v místním kulturním domě. Děti měly za úkol poznávat písně z večerníčků a pohádek. Za správnou odpověď byly odměněny bonbónem. Některé paní učitelky se natrápily při poznávání jednotlivých hudebních nástrojů a byly odměněny známkou "za pět" :) Zazněly písně z pohádek: Pat a Mat, Bob a Bobek, Ať žijí duchové, Pohádky z Pařezové chaloupky, Jen počkej, zajíci! Tři oříšky pro Popelku a mnoho dalších. Koncert byl P E R F E K T N Í, nám všem (učitelkám i dětem) se moc líbil. Ze srdce děkujeme Štěpánovi Kozubíkovi, který pro nás koncert zařídil i celé Vojenské hudbě Olomouc. 

Alena Vašutová, Lenka Pechálová, Vlasta Ibříšková, Naděžda Hajdová

Štítky: 
Galerie: