Den stromů - projekt 1. stupně

  V pátek 20. října proběhl na 1. stupni celodenní projekt " Den stromů ". V jednotlivých hodinách jsme si povídali o významu stromů pro náš život i naši planetu. Pouštěli jsme si video o stromech, luštili hádanky, poznávali stromy podle listů a jehličí, vzpomínali jsme, kolik druhů stromů vlastně známe a kolik názvů stromů se nachází v lidových písničkách. Kreslili jsme stromy v jednotlivých ročních obdobích a vybarvovali omalovánky. Určitě jsme získali spoustu nových poznatků a vědomostí.

S žáky 1.B třídy jsme se vydali na vycházku do nedalekého lesa, cestou jsme si povídali o stromech a o různých zajímavostech. Postavili jsme z přírodnin velký strom a domečky pro skřítky. Děti si výlet náramně užily. V prostorách školy jsme dělali otisky listů, počítali šišky a kaštany. 

V pátek 20. 10. 2023 jsme s třídou 1.A šli na vycházku do Vápenek. Po cestě jsme plnili úkoly a zapisovali do pracovních listů - podzimní hledání (listy, ořechy, kaštany, jeřabiny, jablka, šípky, …). Na louce jsme si zahráli hru Stromeček, hříbeček, domeček. Přiřazovali jsme k barevné škále různé druhy přírodnin. Počítali jsme letokruhy, stavěli domečky a stromy z listů, větviček a mechu. Počasí nám vyšlo na jedničku a vycházku jsme si užili. Ve výtvarné výchově jsme tvořili skřítky Podzimníčky, poslouchali píseň Stromy od Uhlíře a Svěráka.   

Druhá třída se do projektu Dne stromů zapojila především vycházkou do lesa spojenou s určováním stromů podle listů. Ve výtvarné a pracovní výchově jsme tvořili strom s korunou tvořenou nalepenými listy z naší vycházky.

Galerie: