Seznam sešitů pro žáky druhého stupně na školní rok 2022 - 2023

Tradičně již v průběhu prázdnin zveřejňujeme seznam sešitů pro žáky druhého stupně, aby si je na školní rok 2022 - 2023 mohli zakoupit. 

6. ročník 

PŘEDMĚT

Český jazyk 544    544    524    524    524 

Anglický jazyk 544    sešit na slovíčka A5 

Matematika 460    440    520 

Fyzika 540  525

Přírodopis 460

Dějepis 464 

Zeměpis 540 

Výchova k občanství 444

Výchova ke zdraví 544 

Svět práce 520 

Hudební výchova - notový

 7. ročník

PŘEDMĚT 

Český jazyk 2 x č. 544    3 x č. 524 

Štítky: 

Rozloučení se školním rokem 2021-2022

Vážené rodiče, kolegové, kolegyně, žáci, další školní rok je u konce a tak mi dovolte jej krátce zhodnotit. Když jsme se ve škole po loňských prázdninách v září viděli poprvé, přál jsem si, aby nás minuly všechny komplikace a strasti z předešlých let. Mé přání bylo vyplněno pouze částečně. V úvodních měsících jsme doháněli zameškané a neprobrané učivo a zvykali si na nový školní informační systém Bakaláři.

Informace pro rodiče dětí, které jsou přihlášeny na prázdninovou družinu

Prázdninová družina, na kterou jste Vaše děti přihlásili, bude probíhat ve dnech 4. - 15. července 2022 od 7:15 do 15:30 (bez víkendu a státních svátků). Děti budou mít po celou dobu pobytu zajištěny obědy ve školní jídelně a pitný režim. Vybavte je prosím pohodlným oblečením (klidně i náhradním) a pevnou obuví s ohledem na aktuální počasí a program (pobyt venku, sportovní aktivity), vhodná je i pokrývka hlavy, opalovací krém, popř. repelent. Do družiny budou potřebovat přezůvky.

Vídeň

V úterý 21.6.2022 jeli osmáci a deváťáci na poznávací zájezd do Vídně. Prohlédli si historické centrum města, navštívili katedrálu sv. Štěpána a Hofburg, ve slavné galerii Albertina obdivovali komnaty vévody Alberta a jeho manželky Marie Christiny, a také krásné obrazy na stálé výstavě od Moneta k Picassovi. Pak prozkoumali největší vídeňskou nákupní třídu Mariahilferstrasse a přesunuli se do zábavního parku Prater, kde si užívali adrenalinových atrakcí. Počasí bylo skvělé a akce se velmi vydařila. Napsala Alena Zubalíková...

Štítky: 

Organizace posledního týdne školního roku 2021/2022

V posledním týdnu školního roku 2021/2022 bude probíhat výuka již bez odpoledního vyučování. Školní družina i školní klub bude fungovat a končit až do čtvrtku 30. června jako obvykle. V pondělí a úterý budou třídní učitelé ve svých třídách sbírat učebnice za tento školní rok a rozdávat učebnice na ten příští. Ve středu má první stupeň připraven program venku pod vedením třídních učitelek. Druhý stupeň navštíví během exkurzí firmy a významná místa v okolních obcích.

Štítky: 

Pasování prvňáků na čtenáře

Ve čtvrtek 23. června 2022 proběhlo v Obecní knihovně ve Valašské Polance slavnostní pasování žáků první třídy na čtenáře. Hned u vchodu do knihovny nás srdečně přivítaly knihovnice Eva Kolínková a paní učitelka Mikušková. Pozvání také přijali hosté, kterými byli místostarosta Jan Kozubík a pan ředitel Petr Filgas. Na úvod paní knihovnice pustila dětem krátký film „Pasování na Rytíře“. Po jeho zhlédnutí všichni malí čtenáři úspěšně předvedli své „čtenářské umění“, které získali během prvního roku ve škole.

Štítky: 

Školní výlet 8.A+ 8.B do Prahy

Naši osmáci se vydali na svém školním výletě do Prahy a dlouho připravovaný výlet se stal skutečností teprve tehdy, když jsme se všichni usadili na Vsetíně do vlaku, který s námi uháněl ku Praze. Plni očekávání, natěšení a zvědaví jsme v Praze vystoupili na Wilsonově nádraží, ubytovali se na Kolejích UK FTVS a prvními kroky se vydali poznávat krásy velkoměsta. A bylo toho opravdu moc!

Štítky: 

Stránky