Čtenářská výzva

Čtenářský klub při ZŠ Valašská Polanka
vyhlašuje
pro žáky 6.-9. třídy

Čtenářskou výzvu 2017/2018
O co jde?
Pokud rádi čtete a chcete zjistit, jestli jste schopni splnit úkoly, které ověří vaše čtenářské dovednosti, zapojte se do této akce. Výzva se vyhlašuje na období od října 2017 do března 2018. Březen je měsícem knihy a vyhodnocení čtenářské výzvy proběhne na konci března. Akce je čistě dobrovolná a pokud se jí chcete zúčastnit, doufáme, že budete úkoly plnit poctivě.

Jaká jsou pravidla?
Žáci 6.-9. ročníku si z daného seznamu 10 tematických okruhů  vyberou jakoukoli knihu, která odpovídá zadání. Všichni, kdo přečtou  minimálně 6 knih z 10 a dále splní 3 ze 4 zábavných čtenářských úkolů, si zaslouží odměnu.  Po přečtení si zapíší knihu do záznamového archu. Záznamové archy a pracovní listy budou k vyzvednutí ve čtenářském klubu . Každý musí také odevzdat vyplněný a podepsaný záznamový arch a pracovní listy ve čtenářském klubu(nejlépe p.uč. Koňaříkové nebo Ibříškové).
 Ke každému bodu v záznamovém archu napíšete autora, název titulu, čím a proč splňuje daný bod, vlastní hodnocení knihy. Datum je také vítáno.

Témata knih
1. kniha, která se odehrává na venkově
2. kniha psaná formou komiksu
3. kniha jakýchkoli pověstí
4. kniha, v jejímž názvu jsou 3 slova
5. kniha od českého autora
6. kniha básní pro děti
7. kniha , která se odehrává ve vymyšleném světě
8. kniha s hrdinou mého věku (kluk či holka)
9. kniha napsaná v 19. století
   10. kniha, která byla zfilmovaná
 
Zábavné čtenářské úkoly.(nutno vyzvednout pracovní listy ve čtenářském klubu).
1. Osmisměrka spisovatelů.
2. Úkoly k povídkám Karla a Divá Bára od B. Němcové
3. A.Jirásek – F.L.Věk – kapitola Když Don Juan v Praze poprvé byl provozován (zodpovězení 4 otázek ke kapitole)
4. Jiří Wolker – balady ze sbírky Těžká hodina (křížovka)