Přihláška v elektronické podobě

Přihláška do školního čtenářského klubu


Jméno žáka____________________________________________________
Třída___________

Souhlasím, že můj syn/moje dcera se tímto stává čtenářem školního čtenářského klubu, kde si může půjčovat knihy . S tím souvisí určitá pravidla půjčování knih.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil  s pravidly půjčování knih ve školním čtenářském klubu, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zsvalpolanka.cz).

Datum                                                                                                   __________________________
                                                                                                                        Podpis rodičů  

 

 


Přihláška do školního čtenářského klubu


Jméno žáka____________________________________________________
Třída___________

Souhlasím, že můj syn/moje dcera se tímto stává čtenářem školního čtenářského klubu, kde si může půjčovat knihy . S tím souvisí určitá pravidla půjčování knih.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil  s pravidly půjčování knih ve školním čtenářském klubu, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zsvalpolanka.cz).

Datum                                                                                               __________________________
                                                                                                                      Podpis rodičů