Pravidla půjčování knih

1. Čtenářský klub
Uživatelem se může stát každý žák i učitel ZŠ Valašská Polanka
Při první návštěvě je žák seznámen s řádem čtenářského klubu a je mu vystaven čtenářský průkaz.
Žák je povinen:
udržovat pořádek a klid ve školní klubovně
chovat se k vypůjčené literatuře šetrně (do knih se nesmí malovat, podtrhávat v textu či vpisovat poznámky)
chovat se ohleduplně k vybavení školní knihovny
řídit se pokyny pověřené osoby
v knihovně není dovoleno jíst a pít
2. Pravidla půjčování
Žáci si mohou bezplatně vypůjčit nabízené knižní tituly.
Uživatel knihovny si může půjčit jen 1 knihu.
Kniha se půjčuje na dobu maximálně jednoho kalendářního měsíce. Knihy půjčené v červnu musí být vráceny do konce školního roku.
Při zapůjčení knihy je uživatel povinen ji neprodleně prohlédnout, případná poškození nahlásit učiteli.
Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, správce upozorní rodiče formou upomínky v „Žákovské knížce“.
Ztracenou nebo poškozenou knihu musí uživatel uhradit..
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek bude žákům pozastaveno další půjčování.
Žáci mohou číst knihy a studovat knihy přímo v prostorách klubovny (v čase, který je k tomu určen).
O výpůjčce bude proveden zápis do průkazu, který půjčovatel potvrdí svým podpisem. Při vrácení knihy bude opět proveden zápis o vrácení knihy, doplněný podpisem učitele.