Projekt FIRMA

V letošním školním roce, po dvou letech, kdy byli žáci převážně na distanční výuce, se naši deváťáci zúčastnili projektu FIRMA, který byl zaměřen na volbu povolání, na sebepoznání s uplatněním na trhu práce. Žáci 9.B v pondělí 18.10 a žáci 9.A v úterý 19.10. 2021 plnili za účasti třídního učitele, školního metodika prevence, zástupkyně pana ředitele i lektorů z UNIE KOMPAS ze Zlína nejrůznější úkoly, při kterých si ověřovali své schopnosti, dovednosti, ale i potřebnou odvahu a diplomacii se do jednotlivých úkolů zapojit. Základem celého projektu bylo nasbírat na 6 stanovištích co nejvíce bodů a svůj bodový zisk si ještě vylepšit vlastním projektem. Žáci si ověřili, jak jsou schopni pracovat pod určitým tlakem i komunikovat v jazyce mateřském i anglickém. Sami na sobě si také zjistili, zda by uměli podstoupit i pracovní pohovor. Vše bylo zaměřené na dosažení určitého cíle, získání určitého pracovního místa ve fiktivní firmě. Z 9.B dosáhli nejvyššího uplatnění Petra ŠpičkováSára Bučková a Veronika Kovářová, z 9.A Alice FilgasováMatěj Erban a Filip Fojtík. Více fotografií z projektu najdete na školním Facebooku.