Placení stravného na září 2021

Oznámení pro nové (děti) i stávající (dospělé) strávníky:

Obědy na měsíc září se budou platit v pondělí 30. 8. a v úterý 31. 8. 2021, v době od 6. 30 do 13.30 hodin, v kanceláří školní jídelny.


Výši stravného pro jednotlivé kategorie strávníků najdete v sekci jídelna v kategorii informace pro strávníky - ceny stravného (zůstávají stejné jako v loňském roce).


Noví strávníci: děti z MŠ i(respektive jejich zákonní zástupci) si mohou vyzvednout nebo na místě vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i stravné (platba v hotovosti pouze na září, dále již bankovním převodem), od 23. 8. 2021.

V pátek 27. 8. v době od 9.15 do cca 12.00, bude jídelna uzavřena  - povinné školení všech zaměstnanců.

Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.


Zároveň připomínám: kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost nahlásit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.