Pasování 1. a 2. třídy na čtenáře

V úterý 22. 6. 2021 se v Obecní knihovně ve Valašské Polance pro žáky první a druhé třídy uskutečnilo již tradiční “pasování na čtenáře”. Děti si při této příležitosti prohlédly knihovnu a obdržely jako dárek knihu, která je určitě potěší a pobaví během nastávajících prázdnin. Naše poděkování patří paní knihovnici Evě Kolínkové a paní učitelce Jaroslavě Mikuškové za hezký program, který si při této příležitosti pro děti připravily. Věříme, že se nám podařilo dětem přiblížit význam četby pro jejich další život, a že většina z nich bude knihovnu i nadále ráda navštěvovat. Třídní učitelky první a druhé třídy Vlasta Ibříšková a Eva Matušová.