Den otevřených dveří odborných učeben

V rámci konzultačních hodin ve čtvrtek 9. 1. proběhl na naší škole také Den otevřených dveří odborných učeben. Rodiče i děti si mohli prohlédnout nové učebny zeměpisu, přírodopisu, fyziky a chemie a cvičnou kuchyňku. Tyto třídy kromě nových podlah, elektroinstalací nebo světel získaly také moderní interaktivní tabule, spoustu pomůcek do výuky a cvičná kuchyňka nové sporáky, trouby, lednici a myčku. Vyučující si pro návštěvníky připravili v učebnách mnoho zábavných aktivit, členky školního fair trade týmu měly v kuchyňce připraveno malé občerstvení. Doufáme, že výuka se díky skvěle vybavenému zázemí stane pro naše žáky pestřejší a zajímavější. Od tohoto týdne mohou děti navštěvovat školní zookoutek, který je již tradiční součástí učebny přírodopisu. Děkujeme všem, kteří se na nové třídy přišli se zájmem podívat, fotografie z prvních hodin výuky v nových učebnách si můžete prohlédnout i ve vitríně před budovou školy.