Placení stravného na září 2019

Povozní doba v kanceláři školní jídelny v srpnu 2019:

 

Do 15. 8. zavřeno, čerpání řádné dovolené

Od 19. 8. do 23. 8. 2019

od 6.00 do 12.30 hodin.

26. 8. - zavřeno - celodenní školení všech zaměstnanců ŠJ.

od 27. 8. do 30. 2019

od 6.00 do 14.00 hodin.

 

Obědy na měsíc září se budou platit ve čtvrtek 29. 8. a v pátek 30. 8. v době od 6.00 do 13.30 hodin.

Noví strávníci: děti z MŠ a ZŠ  (nebo jejich zákonní zástupci) si mohou vyzvednout nebo na místě vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i stravné již od 19. 8. 2019.

Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.

Zároveň připomínám: (týká se to především dospělých strávníků) - kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost nahlásit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.