Placení stravného na září 2018

 

Pracovní doba v kanceláři školní jídelny v srpnu 2018:

Pondělí až pátek: 6.00 - 13.00 hodin

 Od 4. 8. do 15. 8. (včetně) čerpání řádné dovolené.

V pondělí 27. 8. bude z důvodu celodenního školení ZAVŘENO.

Obědy na měsíc září se budou platit ve čtvrtek 30. 8. a v pátek 31. 8., taktéž v době od 6.00 do 13.00.
Noví strávníci: děti z MŠ a ZŠ (nebo jejich zákonní zástupci) si mohou vyzvednout nebo na místě vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i stravné  již od 20. 8. 2018.
Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.
Zároveň připomínám: (týká se to především dospělých strávníků) kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost nahlásit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.