Prodej stravného na září 2015

 

Stravné na září se bude prodávat ve čtvrtek 27. 8. a v pátek 28. 8. 2015 v kanceláři školní jídelny a to v době od 7.00 do 13.00.

Rodiče nových strávníků - dětí v MŠ i ZŠ si v uvedenou dobu mohou vyplnit přihlášky ke stravování, nahlásit a zaplatit obědy na září a zakoupit čip (týká se jen školáků).

Zároveň upozorňuji všechny strávníky, že je jejich povinností oznámit předem skutečnost, že v daném období nebudou odebírat obědy. Pokud tak neučiní, bude jim částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.