Anglický jazyk , 8.ročník , Mgr. Natalia Tellerová 15.-19.2.

Hello everyone!

How are you today?

https://us02web.zoom.us/j/5611284045?pwd=Y3FPR0pzZGNIT1hyTUtIK2pTRmd0QT09

Tento týden během videokonferencí opakujeme celou lekci 2 a napíšeme text z této lekci.

- opakujeme minulý čas prostý, předpřítomný čas, ( používání already,yet/ since , for), frázová slovesa lekce 2A str.81 v pracovním sešitě, přídavná jména lekce 2B str.81 v pracovním sešitě, slovní zásobu lekce 2 C,D str. 81-82 v pracovním sešitě,

-doděláme cvičení na str.19 v pracovním sešitě,

- vypracujeme online cvičení zde.

Samostatně tento týden:

-opakujete slovní zásobu lekce 2 A,B,C,D str. 81-82 v pracovním sešitě ,

- do úterý 23.2. připravíte čtení textu s porozuměním Teenage tech habits str.30 v učebnici ( ústně ).

See you soon!

Tellerová