Český jazyk - 9. 11. - 13. 11. 2020

Zdravím Vás, milí čtvrťáci.

Opět jsem pro Vás připravila úkoly. Budu ráda, když si rozvrhnete úkoly na celý týden. A všechny pak odevzdejte nejpozději do pátku do 18 hodin. Úkoly odevzdané později bez předchozí omluvy budu hodnotit nedostatečnou. K tomuto kroku jsem přistoupila z toho důvodu, že v sobotu jste mi odevzdali v průměru pouze 60% úkolů. Úkoly na další týden připravuji i na základě toho, jak pracujete, kolik a co ještě potřebujete procvičit. Děkuji za pochopení.

Na on-line hodinu se přihlašujte zde a nezapomeňte na změnu v rozvrhu.

https://us02web.zoom.us/j/5797257375?pwd=WDFsUElJYUplSW96NVo0dDVGMk9Vdz09

Meeting ID: 579 725 7375

Passcode: 7mbhb4

V první hodině v pondělí společně zopakujeme, co jsou předložky a co předpony.  A k předložkám, které už známe, přidáme předpony roz-, bez-, vz- a předložku „bez“. V učebnici na straně 16 si v on-line hodině projdeme některá cvičení. 

Nezapomeňte na pomůcku, jak rozeznat předložku od předpony. Mezi předložku a kořen slova můžeme vložit ještě jiné slovo (např. v rodině – v milé rodině).

Vy si pak sami napíšete z učebnice cvičení 3 na straně 16 a pošlete ke kontrole.

Další úkol k doplnění je v pracovním sešitě na straně 16 cvičení 9 - na řádky napište čísla slov. Vlevo čísla těch která mají předložku a vpravo těch, která mají předponu. Např. předložky: č. 1, 3, 5, 7, 9, ...

Na straně 16 ve cvičení 10 na řádky napište slova „les, město, růže“ ve správném tvaru. Budete je psát s předložkou (předložku na řádek napište také), takže například : „od les_, od měst_, od růž_“. Všechno bude v jednotném čísle, tak jak je to napsáno v zadání. Obě cvičení také pošlete ke kontrole.

Ve cvičení 11 na straně 16 v pracovním sešitě si připomeňte i měkké a tvrdé souhlásky a vyjmenovaná slova. Tvůrcům učebnic se do cvičení zatoulaly i chyby. Máte doplnit i/y tam, kde to ještě neumíte. Ve větě č. 3 – přem_šlí (po l měkké i), ve větě č. 5 – rozumí (po m měkké i), ve větě č. 8 – objeví (po v měkké i) – všechno jsou to koncovky sloves v přítomném čase. To se budete učit až příští rok. Pošlete ke kontrole.

Tady si můžete ještě vše procvičit on-line – 1. procvičování, 2. procvičování, 3. procvičování  a 4. procvičování.

V další hodině v úterý si přidáme také předpony ob- a v-, přičemž si zopakujeme i skupiny bě/bje, vě/vje a pě (mimochodem „P J E neexistuje“. E s háčkem píšeme ve slovech, které jej mají v kořenu slova. „Je“ je po předponě – „ob-„ a „v-„. (např. objet díru, objet po kruhovém objezdu, vjet do garáže, věta jednoduchá – není „jeta jednoduchá“ :-) )    

Tentokrát budeme pracovat v učebnici na straně 17. Je nutné se naučit slova z prvního cvičení a jejich význam zpaměti -

OBJET  x  OBĚD

OBJETÍ  x  OBĚTÍ

Než budete psát do školního sešitu cvičení 2 na straně 17 v učebnici, procvičte si vše v těchto online cvičeních - 1. procvičování, 2. procvičování, 3. procvičování, 4. procvičování, 5. procvičování a on-line test, jehož výsledek mi opět pošlete.

Je to obtížné, tak si to opravdu projděte a třeba i několikrát.

Tady jsou i zábavné křížovky pro dobrovolníky

V procvičování pravopisu na straně 11 doplňte první sloupec a pošlete ke kontrole.

V pracovním sešitě na straně 17 pozorně doplňte cvičení 13 a ve cvičení 12 raději použijte barvy a nespojujte, prosím. Stejnou barvou vybarvěte celé slovo s předponou kořenem a příponou. Neměla by Vám zbýt žádná předpona a ani přípona :-). Vypracované pošlete ke kontrole.

Za odměnu dobrovolný úkol - trochu opakování z vlastivědy v pracovním sešitě na straně 18 cvičení 16.

ČTENÍ

V čítance si na stranách 36 – 38 přečtěte úryvek z knihy Stezka odvahy a ústně splňte s někým starším první čtyři úkoly.

Na straně 40 si přečtěte, co všechno se může stát a splňte ústně první úkol.

Ochladilo se a už určitě doma topíte a někteří i uhlím, tak si přečtěte, co to vlastně přikládáte do kamen na straně 41 a 42. Ve čtvrtek v on-line hodině se o tom všichni společně pobavíme.  

Děkuji Vám všem

Srdečně Vás zdraví

Marta Pecárová , tel. 736 227 427, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.