Plán práce na měsíc březen 2020

2. – 6. 3. Jarní prázdniny

11. 3.  Cvičné přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku – organizace Kateřina Šviráková, Martina Blažková

12. 3.  Projektový den v rámci projektu Šablony II – Beseda se včelařem – I. oddělení školní družiny – organizace Daniela Kropidlowská

13. 3.  Školení pedagogů – Syndrom vyhoření v pedagogické praxi

18. 3.  Projektový den ve škole v rámci projektu Šablony II - 9.třída - Zeměpisná beseda o Skotsku a Kamčatce s lektorem Muzea regionu Valašsko Mgr. Janem Husákem

19. 3.  Okrskové kolo ve vybíjené pro 4.–5.třídu, Horní Lideč – organizace Drahomíra Hladká

           Projektový den v rámci projektu Šablony II – Záchranné centrum pro živočichy, Hošťálková – školní družina a školní klub – organizace Daniela Kropidlowská, Zdenka Polanská, Jaroslav Hajda

 

23. 3.  Koncert ZUŠ pro 1.–3.třídu, Kulturní dům Valašská Polanka – organizace Marta Pecárová, doprovod

           třídní učitelky

           Florbalová liga, Vsetín – vybraní žáci – organizace Jan Nahodil

           Přírodovědná soutěž Poznej a chraň pro 4.-5.třídu, Alcedo Vsetín – organizace Aleš Černotík

24. 3.  Návštěva předškoláků v 1.třídě – organizace Eva Matušová

          Přírodovědná soutěž Poznej a chraň pro 6.-7.třídu, Alcedo Vsetín – organizace Magda Kovářová

25. 3.  Den naruby aneb když deváťáci učí své mladší spolužáky – organizace Jitka Sedláčková

          Okresní kolo Pythagoriády, Vsetín – vybraní žáci – organizace Kateřina Šviráková

26. 3.  Projektový den v rámci projektu Šablony II – Beseda se včelařem – II. oddělení školní družiny –

          organizace Jaroslav Hajda