Beseda o velkých šelmách

V úterý 25. února navštívil šesté třídy v hodinách přírodopisu odborník z organizace Hnutí Duha, pan Michal Bojda. Tématem jeho přednášky byly naše tři největší šelmy - medvěd, rys a vlk. Šesťáci se dozvěděli mnoho zajímavého o způsobu života těchto chráněných živočichů, jejich potravě, pohybu, péči o mláďata, také o možnostech jejich stopování, sledování pomocí vysílaček nebo zachycení fotopastmi. Viděli zajímavá videa a fotografie, slyšeli zvukové záznamy, prohlédli si odlitky stop a zjistili, že v naprosté většině případů není proč se našich velkých šelem bát.