Školní kolo Biologické olympiády 2020

V pátek 7. února se přírodopisná učebna stala místem klání mladých biologů v jedné z nejobtížnějších soutěží - biologické olympiádě. Téma letošního roku neslo název "Těžký život ve vodě" - proto si účastníci ověřili své znalosti ohledně fyzikálních nebo chemických vlastností vody, vodních rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců, kteří žijí buď přímo ve vodě, nebo v jejím těsném okolí. Po absolvování testu, laboratorního úkolu a praktického poznávání rostlin a živočichů jsou výsledky následující - v mladší kategorii D (6. a 7.ročníku) zvítězila Julie Novosadová ze 7.A, následovaná Barborou Juřicovou (také ze 7.A) na druhém místě a Sárou Bučkovou ze 7.B na místě třetím. Mezi staršími v kategorii C (8. a 9. ročník) první místo obsadila Denisa Kovářová z 9.třídy, druhé místo Veronika Marečková z 8.třídy a třetí místo Zuzana Malíková z 8.třídy. Děkuji všem za účast, spoustu odvedené práce a nejlepším budeme držet pěsti v okresním kole.