Plán práce na měsíc únor 2020

4. 2. Školní kolo Pythagoriády – vybraní žáci, organizace Kateřina Šviráková, Petra Janotová

4. 2. Krajský šachový přebor, vybraní žáci – Kroměříž, doprovod Petr Filgas

7. 2. Školní kolo biologické olympiády (kategorie C a D) – vybraní žáci druhého stupně, organizace Magdalena Kovářová

10. 2. Florbalová liga 2.stupně - Vsetín, organizace Aleš Černotík

10. 2. Projektový den v rámci projektu Šablony II pro 7.B - návštěva Okresního soudu, Vsetín - organizace Jiří Fiala

 

11. 2. Projektový den v rámci projektu Šablony II pro 1. třídu – Etické dílny – „Jak se máš?“ a „Hrajeme si spolu.“ – organizace Eva Matušová

11. 2. Projektový den v rámci projektu Šablony II pro 4. třídu - Karlík a továrna na čokoládu - organizace Irena Filgasová

11. 2.  Projektový den v rámci projektu Šablony II pro Školní klub - návštěva ČSOP Valašské Meziříčí - organizace Zdenka Polanská

13. 2. Projektový den v rámci projektu Šablony II pro 2. třídu – Etické dílny – „Jak se máš?“ a „Hrajeme si spolu.“ – organizace Vlasta Ibříšková

13. 2. Návštěva divadelního představení „Noc na Karlštejně“ pro 7. -9. ročník – divadlo Zlín, organizace Marcela Koňaříková, doprovod třídní učitelé

13. 2. Projektový den v rámci projektu Šablony II pro 5. třídu - Superhrdinové - organizace Drahomíra Hladká

14. 2. Minikarlovská – závody v běžeckém lyžování (náhradní termín), vybraní žáci, Velké Karlovice – doprovod Jitka Sedláčková 

18. 2. Recitační soutěž 1. stupně – 2. třída, 13:00 – 14:00 – organizace Vlasta Ibříšková

20. 2. Okresní kolo anglické olympiády – vybraní žáci, Valašské Meziříčí, organizace Marcela Koňaříková

21. 2. Večerníčkový den k 55. letému výročí Večerníčka – 1. stupeň – organizace Drahomíra Hladká a třídní učitelé 

21. 2. Víc hlav, víc rozumu – vybraní žáci 8. a 9. ročníku, Slavičín – organizace Kateřina Šviráková

24. 2. - 28. 2.Lyžařský kurz 4. třída + 7. A + 7. B – Troják, organizace Petr Filgas, Jan Nahodil

25. 2. Beseda o velkých šelmách – přírodopis 6.A + 6.B, organizace Magdalena Kovářová

25. 2. Planeta Země – filmová projekce, kino Vatra Vsetín pro 8.ročník – doprovod třídní učitelka Marcela Koňaříková 

27. 2. Projektový den v rámci projektu Šablony II pro 8. třídu – Jiří Sadila – klima třídy, spolupráce, žonglování – organizace Marcela Koňaříková